3Την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο πλαίσιο του κοινού κέντρου Αριστείας Jean Monnet της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο συντονίζεται απο δύο έδρες Jean Monnet, στο Πανεπιστήμιο Ben Gurion και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Sharon Pardo-Jean Monnet Chair ad personam και η Φωτεινή Ασδεράκη, Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία).

Η Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιά και έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία μίλησε για τις κύριες προκλίσεις αναφορικά με την Ευρώπη, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Gallery